BENVINGUTS !


dimarts, 27 de desembre del 2011

Autoaprenentatge de Valencià: morfologia (vídeos)

Continguts:

1 Les preposicions
2 Les perífrasis verbals
3 Formes no personals del verb
4 Ús incorrecte de LO neutre
5 Morfologia verbal
6 Els pronoms relatius
7 L'article
8 Els pronoms febles
9 La Conjunció de Subordinació Causal i Final Perquè
10 La Conjunció de Coordinació Adversativa Sinó
11 La conjunció de coordinació consecutiva i continuativa doncs
12 Les Conjuncions de Coordinació i I o
13 Els Indefinits Cap, Res i Gens
14 Els indefinits cada, cadascú i cadascun
15 Conjuncions de subordinació causals
16 L'indefinit mateix i flexió
17 Substantius
18 Doblets lingüístics
19 Els indefinits algú, algun (i flexió) i alguna cosa

Es pot accedir directament als vídeos d’”Aprèn valencià amb Polimèdia”

https://polimedia.upv.es/catalogo/curso.asp?curso=eda03965-19d6-1a4e-abaf-cf5b04ce1a6e